Choisinn am Prionnsa Harry barrachd airgid na am Prionnsa Uilleam bho an sinn-seanmhair

Cuirmean 99mh co-latha-breith màthraichean na Banrigh Clò na RAÌomhaighean Getty

Is dòcha gur e am Prionnsa Harry bràthair òg a ’Phrionnsa Uilleam, ach a rèir aithris fhuair e dìleab nas motha bho an sinn-seanmhair Ealasaid Bowes-Lyon, ris an canar mar as trice Màthair na Banrigh, às deidh dhi bàsachadh ann an 2002.

Dh ’fhàg Màthair na Banrigh an oighreachd gu lèir aice còmhla ri a nighean, a’ Bhanrigh Ealasaid II, às deidh dhi bàsachadh, ach bliadhnaichean roimhe sin, ann an 1994, chuir i dà thrian den airgead aice ann am maoin urrais airson a h-oghaichean, an BBC chaidh aithris ann an 2002.